Om

20170506_170924 - kopia

Jag heter Anna Eriksson och arbetar som fritidspedagog på Nya Åkeredsskolan i Västra Göteborg. Jag har nu avslutat min sista termin på Digital produktion för pedagogisk verksamhet Medieinstitutet i Stockholm och detta är mitt examensarbete under         vt 2017.

Min ”inspelningsstudio”.