Testa programmering!

Material:

 • Programmeringsuppgifter, se nedan (färre rutor = enklare).
 • Dokument med pilar och hämta-rutor, se nedan.
 • Sax.
 • Lim/limstift.

 

Programmeringsuppgifter:

1×3 och 2×3 rutor 

3×4 rutor

5×5 rutor

6×6 rutor + hämta

7×7 rutor + hämta

Pilar och hämta-rutor:

Pilar

Hämta

Exempel på lösningar finns här:

Exempel på lösning 1×3 och 2×3 rutor

Exempel på lösning 3×4 rutor

Exempel på lösning 5×5 rutor

Exempel på lösning 6×6 rutor + hämta

Exempel på lösning 7×7 rutor + hämta

Vill du programmera ännu mer? Testa kurserna på www.code.org!

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I MATEMATIK FÖR ÅK 1-3:

ALGEBRA (se den reviderade versionen här)

• Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I TEKNIK FÖR ÅK 1-3:

ARBETSSÄTT FÖR UTVECKLING AV TEKNISKA LÖSNINGAR (se den reviderade versionen här)

• Att styra föremål med programmering.
• Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I IDROTT OCH HÄLSA FÖR ÅK 1-3:

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
Annonser

Höstlöv på två sätt

Material:

 • Kraftigare ritpapper, A4.
 • Färgat papper, gärna svart, A4.
 • Vattenfärg, höstfärger.
 • Pastellkritor, höstfärger.
 • Ngt att ha vatten i.
 • Ev ngt att blanda färgen på.
 • Pensel.
 • Lim/limstift.
 • Sax.
 • Blyertspenna.
 • Ett större eller två mindre löv.

UTDRAG UR CENTRALT INNEHÅLL FÖR NO (BIOLOGI MM) ÅK 1-3:

ÅRET RUNT I NATUREN

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3:

BILDFRAMSTÄLLNING

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

REDSKAP FÖR BILDFRAMSTÄLLNING

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Mitt färghjul – att blanda färger

Material:

 • Utskrivet papper, ”Mitt färghjul”, se nedan.
 • Akryl-/flaskfärg eller vattenfärg, röd, gul och blå.
 • Något att blanda färgen på.
 • Något att ha vatten i.
 • Pensel.
 • Blyertspenna.

Mitt färghjul

20170916_160357 - kopia

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3:

BILDFRAMSTÄLLNING

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

REDSKAP FÖR BILDFRAMSTÄLLNING

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

”Prick till prick”-målning

Material:

 • Vitt papper, halvt A4.
 • Tuschpenna.
 • Färgat papper, gärna samma färg som pennan, A4.
 • Lim/limstift.

20170913_194442 - kopia

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3:

BILDFRAMSTÄLLNING

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

REDSKAP FÖR BILDFRAMSTÄLLNING

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Vattnets kretslopp

Gör gärna bilden som ett samarbete i mindre grupper.

Material:

 • Kraftigare ritpapper, A3 el två ihopsatta A4.
 • Färgat papper, blått (A4), grönt, gult, brunt (eller vitt som du målar), mindre bitar.
 • Akryl-/flaskfärg, vitt + svart.
 • Ngt att ha färgen på.
 • Pensel.
 • Bomull.
 • Lim/limstift.
 • Sax.
 • Färgpennor, ljusblå, mörkblå, ev brun.
 • Blyertspenna.
 • Textrutor ”Vattnets kretslopp”, se nedan.

vattnets kretslopp

20170910_204235

UTDRAG UR CENTRALT INNEHÅLL FÖR NO (BIOLOGI MM) ÅK 1-3:

MATERIAL OCH ÄMNEN I VÅR OMGIVNING

 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3:

BILDFRAMSTÄLLNING

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

REDSKAP FÖR BILDFRAMSTÄLLNING

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Två bilder i en (agamograf) – äpple

Material:

 • Vitt papper, eller mall med äpplen (se nedan).
 • Blyertspenna.
 • Färgpennor.
 • Kartongbit.
 • Linjal.
 • Sax.
 • Lim/limstift.
 • Ev bigningsverktyg, linjal el liknande till vikningarna.

äpple

20170904_134315 - kopia 20170904_134339 - kopia

Det är lättast om kartongbitens storlek är jämnt delbar med två.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I MATEMATIK FÖR ÅK 1-3:

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3:

BILDFRAMSTÄLLNING

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Optisk illusion – rundlar

Material:

 • Vitt papper.
 • Blyertspenna.
 • Linjal.
 • Runda mallar.
 • Tusch- eller färgpenna.

20170903_160425 - kopia

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3:

BILDFRAMSTÄLLNING

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Årstidsträd

Material:

 • Mall årstidsträd, 4 st (se nedan).
 • Färgpennor, brun, ljusblå, ljusgrön, mörkgrön.
 • Akryl-/flaskfärg, röd, gul, orange, vit.
 • Tops.
 • Tandpetare.
 • Blyertspenna.
 • Något att ha färgen på.
 • Lim/limstift.
 • Sax.

Mall årstidsträd

UTDRAG UR CENTRALT INNEHÅLL FÖR NO (BIOLOGI MM) ÅK 1-3:

ÅRET RUNT I NATUREN

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3:

BILDFRAMSTÄLLNING

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

REDSKAP FÖR BILDFRAMSTÄLLNING

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Löv i höstfärger

Material:

 • Tunt, vitt papper.
 • Vit olje-/vaxkrita.
 • Löv med tydlig ådring.
 • Vattenfärger (vanliga eller flytande).
 • Pensel.
 • Ngt att ha vatten i.

20170827_154145 - kopia

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I BILD FÖR ÅK 1-3:

BILDFRAMSTÄLLNING

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

REDSKAP FÖR BILDFRAMSTÄLLNING

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Kanin av påtning/fingervirkning

Material:

 • Två påtningar/fingervirkningar, ca 60 cm resp ca 35 cm.
 • Ögon.
 • Sax.
 • Limpistol.
 • Ev pärla till nos och papper/filt till tänder.

IMG_20170827_111346 - kopia

Här finns en instruktion på påtning med toarulle och glasspinnar.

UTDRAG UR DET CENTRALA INNEHÅLLET I LÄROPLANEN FÖR FRITIDSHEMMET:

SKAPANDE OCH ESTETISKA UTTRYCKSFORMER

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.